Om barnehagen
Voll Gårdsbarnehage ligger på Voll Gård på Moholt i Trondheim.
Nærheten til gården og dyrene er en naturlig del av vår hverdag i barnehagen. 
Vi er mye ute, både på gården og ute på tur i skogen og nærområdet. Vi stor  legger vekt på at barna skal få bruke kroppen sin ute i naturen.
Barnehagen serverer alle måltider (unntatt frokost). Vi lager ofte hjemmelaget mat, som hjemmelagde fiskekaker, fiskegrateng og grønnsaksuppe. Vi serverer varm lunch minst to dager pr uke, resten av uka smøremåltid. Vi legger vekt på å ha ett variert og godt kosthold. Men har vi plukket inn epler lager vi eplemost eller eplekake og koser oss med det. Barna er ofte med og tilbereder maten. Når vi er ute i åkeren og henter grønnsaker får barna være med på hele prosessen fra åker til middagsbord.


Vi har en personalgruppe som er veldig engasjert og ønsker å jobbe med barn. Barnehagen har en pedagogtetthet på over 50%.